Araştırma Çözümleri

Araştırma, işletme, insan, kültür, toplum bilgilerinin birikimini artırmak ve bu bilgiyi yeni uygulamalar için kullanmak için girişilen sistematik yaratıcı faaliyetleri kapsamaktadır.

Denetim Hizmetleri

Hizmet/ürün kalitesi iyileştirme veya geliştirme amacıyla faaliyetlerin hizmet/ürün kalitesini ölçmek, izlemek ve performans takibi yapmak, sonuçları üst yönetime sunarak iyileştirme çalışmalarını tetiklemek ve takip etmek, müşterilerin hizmetten/üründen beklentileri ile hizmete yönelik algılarını karşılaştırmaktır.

Rekabet Yönetimi

Bir işletmenin rekabet gücü, işletmenin müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerinin alternatifleri karşısında tercih edilmelerinin sürekliliğini sağlayabilme yeteneğidir.HAKKIMIZDAStar Araştırma ve Denetim, "İşletmelerin uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini sağlayacak profesyonelliğe ulaşmaları için organizasyonlarına değer katmak amacıyla araştırma ve denetim hizmetlerini sunmak" misyonu ile kurulmuştur.

TEMEL AMAÇLARIMIZ


 • Ölçmek ve yönetmek.
 • Bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşmak.
 • Dürüst olmak ve çalışmalarda karşılıklı güven ve saygıyı oluşturmak.
 • Bilimsel kriterlere uygun stratejiler geliştirmek ve çözümler üretmek.
 • Kaliteyi esas almak.


ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ


Araştırma, işletme, insan, kültür, toplum bilgilerinin birikimini artırmak ve bu bilgiyi yeni uygulamalar için kullanmak için girişilen sistematik yaratıcı faaliyetleri kapsamaktadır. Ölçmek yönetmek için ön koşuldur. Araştırmalar kalitatif(nitel) ve kantitatif(nicel) olmak üzere ölçme ve değerlendirme için günümüz koşullarında işletmeler için çok önem kazanmıştır.Araştırma Çözümleri
Gölge Müşteri Araştırmaları
Ayrıntılar
Memnuniyet Araştırmaları
Ayrıntılar
Kurumsal İtibar Araştırmaları
Ayrıntılar
Marka, İmaj ve Bilinirlik Araştırmaları
Ayrıntılar
Müşteri Profili Çalışmaları
Ayrıntılar
Sadakat Araştırmaları
Ayrıntılar
Medya Araştırmaları
Ayrıntılar
Sektör Araştırmaları
Ayrıntılar
Pazarlama Araştırmaları
Ayrıntılar
DENETİM HİZMETLERİ


Hizmet/ürün kalitesi iyileştirme veya geliştirme amacıyla faaliyetlerin hizmet/ürün kalitesini ölçmek, izlemek ve performans takibi yapmak, sonuçları üst yönetime sunarak iyileştirme çalışmalarını tetiklemek ve takip etmek, müşterilerin hizmetten/üründen beklentileri ile hizmete yönelik algılarını karşılaştırmaktır.Denetim Hizmetleri
İşletmenin süreçlerine odaklanarak anahtar performans göstergeleri ışığında yapılan denetim faaliyetleridir.
Müşteri, çalışan, tedarikçi gözünden işletmenin algısını ortaya koyan denetimlerdir.
İşletmede varolan yönetim sistemlerinin bütünsel kalite yönetimi anlaşıyla denetlenmesidir.
İşletmelerin faaliyet alanlarında işleyişin belli kriter ve ölçütlere göre denetlenmesidir.
Müşteriye temas eden tüm noktalarda ve hizmetlerde belii ölçütler çerçevesinde yapılan denetimlerdir.


REKABET YÖNETİMİ


Bir işletmenin rekabet gücü, işletmenin müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerinin alternatifleri karşısında tercih edilmelerinin sürekliliğini sağlayabilme yeteneğidir. Rekabet yönetimi, işletmelerin değişen koşullar altında rekabetle baş edebilme, öne geçebilme ve öncü konumunu muhafaza edebilme yollarını açıklamak ve tartışmaktır.Rekabet Yönetimi


Rekabeti yönetmek amacıyla aşağıdaki araçlar kullanılarak stratejik yol haritalarının belirlenmesine karar destek sağlanmaktadır.

 • Üretim ve Hizmet Faktörleri
 • Verimlilik Etkinlik Analizleri
 • Organizasyon ve Yönetim Yapısı
 • Rakip Analizleri
 • Bencmarking
 • Maliyet Analizleri
 • Stratejik Planlama Çalışmaları
 • Kalite Analizleri
 • Müşteri Deneyimi YönetimiARAŞTIRMA VE DENETİM YÖNTEMLERİ
 • Yüzyüze
 • MobiAudit
 • CATI
 • CAPI
 • Derinlemesine Mülakat
 • Online
 • Açık Denetim
 • Gizli Denetim

STAR ARAŞTIRMA VE DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Biracılar Sok. No: 19 Mecidiyeköy ŞİŞLİ - İSTANBUL


Tel: 0212 273 09 85

Fax: 0212 273 09 86

info@stararastirma.com

Created by İnfoloji - Copyright 2014